Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

  • Bok: The Assault on Journalism

    ÅR: 2017

    På engelska. Om boken: Boken är den första internationella forskningsöversikten rörande journalisters säkerhet och är resultat av ett samarbete med UNESCO och International Association for…

    Ladda ner
  • Rapport: Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Impementing the 2030 Agenda

    ÅR: 2017

    På engelska.

    Ladda ner
  • Rapport: Dezinformatsiya – The past, present and future of ‘fake news’

    ÅR: 2017

    På engelska.

    Ladda ner
  • Unescos årsrapport 2016

    ÅR: 2017

    På engelska.

    Ladda ner
  • Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Implementing the 2030 Agenda

    ÅR: 2017 Ladda ner
  • Sveriges biosfärområden – arenor för implementering av Agenda 2030 (sv kort)

    ÅR: 2017 Ladda ner
  • One Planet, One Ocean

    ÅR: 2017 Ladda ner
  • Lima Action Plan

    ÅR: 2017

    En global handlingsplan för biosfärprogrammet har nu kommit ut i en förenklad version som beskriver mål och förväntade effekter inklusive hur resultaten mäts.

    Ladda ner
  • Unescos årsrapport 2015

    ÅR: 2016

    På engelska.

    Ladda ner
  • Broschyr: Protecting cultural heritage – an imperative for humanity

    ÅR: 2016

    På engelska.

    Ladda ner