Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Bok: The Assault on Journalism

  ÅR: 2017

  På engelska. Om boken: Boken är den första internationella forskningsöversikten rörande journalisters säkerhet och är resultat av ett samarbete med UNESCO och International Association for…

  Ladda ner
 • Rapport: Dezinformatsiya – The past, present and future of ‘fake news’

  ÅR: 2017

  På engelska.

  Ladda ner
 • World Trends in Freedom of Expression and Media Development

  ÅR: 2015 Ladda ner
 • World Trends in Freedom of Expression and Media Development

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Folder: Unescos arbete för yttrande- och pressfrihet 2013

  ÅR: 2013 Ladda ner
 • Unescorapport Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen 2011

  ÅR: 2011

  Unescos undervisningsmodell

  Ladda ner
 • Unescos Folkbiblioteksmanifestet, skolbiblioteksmanifestet 2000

  ÅR: 2006 NR: 1 Ladda ner
 • Violence on the screen and the rights of the child

  ÅR: 1996 NR: 2

  Seminarierapport

  Ladda ner
 • Unescos folkbiblioteksmanifest 1994

  ÅR: 1995 NR: 2 Ladda ner
 • Rapport Censur och självcensur i Sverige 1987

  ÅR: 1987 NR: 1

  En Unesco-studie om självcensuren i svenska tidningar och tidskrifter samt i svensk radio och television av Lars Furhoff

  Ladda ner