Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Unescos rekommendation om bevarande av och tillgång till dokumentarv

  ÅR: 2016

  På svenska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar

  ÅR: 2016

  På svenska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om dokumentarv

  ÅR: 2015

  På engelska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet 2013

  ÅR: 2013 NR: 1 Ladda ner
 • Unescos rekommendation om undervisning för internationell förståelse 1993

  ÅR: 1993 NR: 4

  (Nytryck av 3/1976)

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation för vård av folkliga och inhemska kulturtraditioner 1989

  ÅR: 1991 NR: 6

  Antagna vid Unescos generalkonferens 1989.

  Ladda ner
 • Unescodeklaration och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor 1977

  ÅR: 1991 NR: 2

  Antagna vid Unescos ministerkonferens i Tbilisi 1977

  Ladda ner
 • Unescos Rekommendation om skydd och bevarande av rörliga bilder 1980

  ÅR: 1981 NR: 4

  Antagna av Unesco vid generalkonferensen 1980.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om åtgärder rörande förbud mot och förhindrande av olovlig export, import och överförande av äganderätt avseende kulturegendom 1970

  ÅR: 1981 NR: 5

  Förlaga till konventionstext antagen av Unesco 1970.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om konstnärens ställning 1980

  ÅR: 1981 NR: 1

  Antagen av Unescos 21a generalkonferens 1980. TÅ 1981

  Ladda ner