Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Verksamhetsberättelse 2018

  ÅR: 2019

  Verksamhetsberättelse 2018

  Ladda ner
 • Remissvar: bygglovsärende vid världsarvet Skogskyrkogården

  ÅR: 2019

  Remissvar: Bygglovsärende vid världsarvet Skogskyrkogården

  Ladda ner
 • Remissvar: förslag till institution för mänskliga rättigheter

  ÅR: 2019

  Remissvar förslag till institution för mänskliga rättigheter

  Ladda ner
 • Remissvar: Betänkandet Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet

  ÅR: 2019

  Remissvar Agenda 2030 2019_13 Svenska Unesorådet

  Ladda ner
 • Svenska riktlinjer för Unescos nätverk för kreativa städer

  ÅR: 2019

  Svenska riktlinjer för Unescos nätverk för kreativa städer

  Ladda ner
 • Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2019

  ÅR: 2019

  Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2019

  Ladda ner
 • Remiss: nationell biblioteksstrategi

  ÅR: 2019

  Svenska Unescorådet Remissvar nationell biblioteksstrategi

  Ladda ner
 • Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age

  ÅR: 2019

  Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age

  Ladda ner
 • Strategi för Svenska Unescorådets verksamhet i Sverige 2018 – 2021

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 SVENSKA

  ÅR: 2018 Ladda ner