Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Verksamhetsberättelse 2018

  ÅR: 2019

  Verksamhetsberättelse 2018

  Ladda ner
 • Remissvar – bygglovsärende Skogskyrkogården

  ÅR: 2019

  Remissvar – bygglovsärende Skogskyrkogården

  Ladda ner
 • Remissvar: förslag till institution för mänskliga rättigheter

  ÅR: 2019

  Remissvar förslag till institution för mänskliga rättigheter

  Ladda ner
 • Strategi för Svenska Unescorådets verksamhet i Sverige 2018 – 2021

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 SVENSKA

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Organisational Assessment of UNESCO, 2018

  ÅR: 2018

  Organisational Assessment UNESCO

  Ladda ner
 • Svenska Unescorådets remissvar: Konstnär oavsett villkor

  ÅR: 2018

  Svenska Unescorådets remissvar på Konstnär oavsett villkor

  Ladda ner
 • Report from Sweden on Unesco’s recommendation on multiligualism and cyberspace 2018

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Strategy for the activities in Sweden

  ÅR: 2018

  Strategy for the activities in Sweden

  Ladda ner
 • Broschyr: Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  ÅR: 2017

  Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  Ladda ner