Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Strategi för Svenska Unescorådets verksamhet i Sverige 2018 – 2021

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 SVENSKA

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Organisational Assessment of UNESCO, 2018

  ÅR: 2018

  Organisational Assessment UNESCO

  Ladda ner
 • Svenska Unescorådets remissvar: Konstnär oavsett villkor

  ÅR: 2018

  Svenska Unescorådets remissvar på Konstnär oavsett villkor

  Ladda ner
 • Broschyr: Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  ÅR: 2017

  Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  Ladda ner
 • Summary of Sweden’s 2017 report on the implementation of the Convention and on the status of elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

  ÅR: 2017

  Summary written by the Swedish National Commission for UNESCO

  Ladda ner
 • Broschyr: #Unite4heritage-folder

  ÅR: 2016

  Folder från Svenska Unescorådet om Unescos kampanj #Unite4heritage.

  Ladda ner
 • Publikation: Mind the Gap – rapport från Världsvetenskapsdagen 2013

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Rekommendationer för svenskt genomförande av Education for Sustainable Development 2014

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Världsarv i Sverige 2014

  ÅR: 2014

  Informationsmaterial om svenska världsarv, publicerat av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 2014

  Ladda ner