Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Sweden’s report on UNESCO’s 2015 Recommendation concerning Technical and Vocational Education and Training

  ÅR: 2019 Ladda ner
 • Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2019

  ÅR: 2019

  Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2019

  Ladda ner
 • Utbildning i utvecklingssamarbetet – En kartläggning och sammanställning av biståndet till utbildning i ett svenskt och internationellt perspektiv

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2016

  ÅR: 2016

  Sammanfattning

  Ladda ner
 • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2015

  ÅR: 2015

  Sammanfattning

  Ladda ner
 • Rapport World Education Forum i Korea 2015

  ÅR: 2015

  På engelska.

  Ladda ner
 • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2013/4

  ÅR: 2014

  Sammanfattning

  Ladda ner
 • Education transforms lives – utdrag ur Global Monitoring Report 2013/14

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Deklaration från Nagoya-konferensen 2014 om utbildning för hållbar utveckling

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Rekommendationer för svenskt genomförande av Education for Sustainable Development 2014

  ÅR: 2014 Ladda ner