Unesco är den enda FN-organisationen med ett globalt nätverk av samarbetspartners som kallas nationalkommissioner, vilka utses av respektive lands regering. Nationalkommissionerna är länken mellan Unesco och medlemsländernas myndigheter, institutioner och civilsamhällesorganisationer. Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco.

Svenska Unescorådet har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige. Svenska Unescorådet ska även bidra till att genomföra Sveriges strategi för samarbete med Unesco. Utöver detta har Svenska Unescorådet en strategi för sin verksamhet i Sverige.

Rådet består av 10 ledamöter som utses för fyra år i taget. De är verksamma inom Unescos ansvarsområden – utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Som stöd för sitt arbete har Svenska Unescorådet ett kansli på Utbildningsdepartementet.

Svenska Unescorådet organiserar möten och konferenser om Unescos arbete, sprider informationsmaterial och samarbetar med Unescos olika nätverk med experter, myndigheter och organisationer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Svenska Unescorådets verksamhet styrs av ett kommittédirektiv och ett årligt regleringsbrev (läs mer under styrdokument).


Senast uppdaterad 18 december 2018