Bild från generalkonferens.
Bild från generalkonferens.

Lediga jobb

Det finns för närvarande inga lediga tjänster vid Svenska Unescorådets kansli i Stockholm.

Praktik

Det finns möjlighet att söka praktik på Svenska Unescorådets kansli varje vår- och hösttermin. Information om krav, praktikuppgifter och hur ansökan går till finns här.

Det finns också möjligheter att få oavlönad praktik på Unescos sekretariat. Information finns här.  Hanteringen av din ansökan går fortare om du först ringar in vilken enhet du vill arbeta vid och inte anger för breda intresseområden. En lista på sekretariatets enheter hittar du här. 

Sveriges delegation vid Unesco också erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till obetald praktik under höst- och vårtermin. Den sökande måste vara svensk medborgare och ha ett universitet eller högskola som huvudman. Läs mer på delegationens hemsida här.

Arbeta vid Unesco

Lediga tjänster inom Unesco hittar du här. Där finns även information om hur du söker oavlönad praktik på Unescos sekretariat i Paris.


Senast uppdaterad 19 september 2018