Den 1 januari 2012 ersattes myndigheten Svenska Unescorådet av kommittén Svenska Unescorådet. Kommittén övertar den tidigare myndighetens uppgifter som Sveriges nationalkommission till Unesco. Kommittén ska därmed uppfylla de krav på nationalkommission som anges i Unescos konstitution, bl.a. genom att vara en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet som bistår regeringen med att samordna svensk unescopolitik och de nationella organen inom Unescos område.

Kommittédirektiv Svenska Unescorådet 2011:115

Läs mer.