Frågan om hur världens samlade havs- och vattenresurser ska förvaltas är en avgörande framtidsfråga som berör alla världens länder. Unesco har ett tydligt mandat inom FN att arbeta med havs- och vattenfrågor. FN har beslutat att tillägna decennient 2021-2030 till havsforskning och hållbarhet.

Samarbete inom havs- och vattenområdet är en viktig förutsättning för att hitta en balans mellan de olika behov och prioriteringar som finns och för att denna värdefulla resurs ska kunna fördelas jämnt mellan världens länder.  För att säkerställa ett hållbart och rättvist utnyttjande av hav och vatten, som även gynnar framtida generationer, är det avgörande med gränsöverskridande samarbeten, såväl geografiskt som ekonomiskt och socialt. Det bidrar också till att skapa och upprätthålla fredliga relationer mellan människor.

För att möta utmaningarna om samarbete kring vatten, beslutade Unesco i november 2013, utifrån ett förslag från den svenska regeringen, att inrätta ett center för internationellt vattensamarbete. International Centre for Water Cooperation är Sveriges första så kallade Unesco kategori II-center och Unescos första center för internationellt vattensamarbete. Centret är placerat vid Stockholm International Water Instituet (SIWI) i samarbete med Uppsala universitet. Läs mer om centret här.

Unesco har två vetenskapliga program som arbetar med vatten respektive hav:

International Hydrological Programme (IHP)

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)


Senast uppdaterad 22 december 2017