2017 års pristagare Julia Uddén och Kirsten Leistner tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
2017 års pristagare Julia Uddén och Kirsten Leistner tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

För att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär har Svenska Unescorådet, L’Oréal Sverige och Sveriges unga akademi lanserat L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige. Priset delades ut för första gången 2016.

Det årliga priset uppmärksammar två lovande forskare inom naturvetenskap, teknik och matematik, som nyligen disputerat och som är knutna till ett svenskt lärosäte. En prissumma om 150 000 kronor vardera delas ut. Pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorsprogram som anordnas i Sveriges unga akademis regi.

– Jämställdhet inom universitet och högskolor är avgörande för att utveckla en forskning av hög kvalitet. Andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik behöver öka, och vi hoppas att det här priset kan bidra till detta genom att uppmärksamma duktiga kvinnor i början av deras forskarkarriär, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

For Women in Science-priset delas årligen ut vid en ceremoni i Stockholm av högskoleminister Helene Hellmark Knutsson.

– Regeringen arbetar aktivt för att Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsländer. Det målet kommer vi aldrig klara om vi inte blir mer jämställda och ökar andelen kvinnor inom akademin, säger Helene Hellmark Knutsson.

De första svenska For Women in Science-pristagarna Kristiina Tammimies och Annica Black-Schaffer. Foto: Fredrik Persson
De första svenska For Women in Science-pristagarna Kristiina Tammimies och Annica Black-Schaffer 2016. Foto: Fredrik Persson

Initiativet till For Women in Science togs 1998 av Fondation L’Oréal och Unesco för att stödja och uppmärksamma framstående kvinnor inom forskning. Syftet var också att öka andelen kvinnliga forskare och att lyfta fram kvinnliga förebilder för kommande generationer av forskare. Sedan starten 1998 har priset uppmärksammat mer än 2 000 kvinnliga forskare världen över, varav två senare fått Nobelpriset.

Söker du information om Svenska Unescopriset? Klicka här.


Senast uppdaterad 21 december 2017