International Geosciences Programme (IGCP) är ett interdisciplinärt program för geovetenskap, vars övergripande syfte är att bidra till förbättrade mänskliga levnadsvillkor och till en förståndig användning av jordens resurser. Programmet verkar bland annat för att utveckla mer effektiva sätt för att söka och värdera naturliga resurser för energi och mineraler i världen, öka kunskaperna om jordens geologiska processer, samt öka förståelsen om hur olika faktorer påverkar miljön.

Vid Unescos generalkonferens 2015 beslutades att det globala nätverket för geoparker skulle inkluderas i IGCP. Detta kommer att innebära att IGCP kommer att byta namn till IGGP, International Geoscience and Geoparks Programme.

Huvudansvarig myndighet för IGCP i Sverige är Sveriges geologiska undersökning, SGU.


Senast uppdaterad 7 mars 2017