Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Kristianstads vattenrike
Foto: Åsa Pearce.

Kristianstads Vattenrike var Sveriges första biosfärområde. Området är tre gånger tre mil, från skogen i norr längs Helgeån och vidare ut i Hanöbukten. Inom biosfärområdet samarbetar lantbrukare, entreprenörer inom ekoturism, föreningar och myndigheter för att bevara och utveckla landskapet. Tranmatningen vid Pulken skyddar vårsådden och gör tranorna lätta att se. Växter och insekter gynnas av samarbete med golfklubben i Åhus och öppnar sandmarkerna för naturintresserade som får kunskap i Naturum Vattenriket och områdets besöksplatser.

Biosfärområdets hemsida >

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Vänerskärgården med Kinnekulle.
Foto: Johanna Olsson.

Från toppen av Kinnekulle kan man blicka ut över Biosfärområdet där Götenes, Lidköpings och Mariestads kommuner samverkar och utvecklar ett långsiktigt hållbart samhälle där livsmiljön värdesätts högt. Området är rikt på resurser: Vänerns rena vatten, skogarnas mångfald och människornas kunskap. Biosfärområdets fokusområden är gränslös samverkan, framgångsrik biosfärekonomi, kunskap om biosfären och hållbar samhällsdesign.

Biosfärområdets hemsida >

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

Nedre Dalälven
Foto: Klas Rune Johansson

De mycket unika naturvärdena vid Nedre Dalälven har skapats av älven samt mötet mellan nordlig och sydlig svensk natur. Det öppna kulturlandskapet spelar en stor roll för inflyttning, turism och näringsliv. Därför fokuserar biosfärområdet på att skapa möjligheter för hållbar turism, ett öppet landskap och fiskevård. Målet är att stärka kulturlandskapet och dess roll i ekologisk, social och ekonomisk utveckling.

Biosfärområdets hemsida >

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag

Biosfärsområde Blekinge Arkipelag är det första svenska biosfärområdet med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap. Biosfärområdet arbetar för ett levande samhälle genom nya former för samverkan och genom att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap. Rent vatten – både i Östersjön och inlandet – är en viktig byggsten för att hitta ett hållbart sätt att leva.

Biosfärområdets hemsida >

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Östra vätterbranterna
Foto: Gudrun Romeborn

Öster om Vättern utbreder sig ett mosaiklandskap med brukade marker och branta skogar. Visingsö ingår i området. I slutet på 1990-talet startades Östra Vätterbrantsprojektet med syftet att samla aktörer med intresse av naturens olika resurser. Tillsammans har de enats om visionen: ”Vi är alla en del av biosfären”. Biosfärområdet arbetar mycket med social hållbarhet och levande landskap. Till exempel Biosfärakademien som förenar olika aktörers perspektiv och integrerar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter med ny kunskap och hållbarhetsvisioner.

Biosfärområdets hemsida >


Biosfärkandidater i Sverige

Voxnadalen

Voxnadalen
Foto: Moa Fredholm, från helahalsingland.se.

Voxnadalen har under många år visat intresse för att bilda ett biosfärområde och ansökan skickades in under sommaren 2018.

I området där Voxnans vatten slingrar sig genom dalgången, finns de allra största och pampigaste Hälsingegårdarna. Gårdar som historiskt hade en mer mångfasetterad försörjning än idag, och där kombinationen av jord- och skogsbruk med tillhörande fäbodvallar utgjorde grunden. Landskapet har formats av tidigare och nuvarande markanvändning där all tillgänglig mark togs i anspråk i en ekonomi som länge byggde på självhushåll.

Visionen är att i ett framtida biosfärområde ta vara på samtliga resurser, såväl naturen som kulturella förutsättningar, och nedärvd kunskap. Voxnadalen planerar att främja företagande och andra verksamheter för att uppnå en varaktig utveckling samt fortsätta bruka – utan att förbruka – den unika hälsingebygden utmed Voxnan.

Biosfärområdeskandidatens hemsida >

Vindelälven-Juhtatdahka

Vindelälven

Området Vindelälven-Juhtatdahka har godkänts som biosfärkandidat av det svenska Biosfärprogrammets kommitté. Älven binder samman människorna från både hav och fjäll och har länge erbjudit viktiga möjligheter till migration och transport – vare sig det rör sig om renar, människor eller timmer. Vindelälven-Juhtatdahka skulle bli världens nordligaste biosfärområde och också en av världens största till ytan. Viktiga frågor är kulturell mångfald, hållbart fiske och rennäring samt hållbar turism. Ansökan till att bli ett biosfärområde skickades in under sommaren 2018.

Biosfärområdeskandidatens hemsida >


Senast uppdaterad 5 november 2018