Känslor, tankar, idéer och erfarenheter: poesi rymmer hela livet. På Världspoesidagen lyfter vi hur poesi uttrycker det mänskliga och gemensamma, men också vikten av att värna kulturell mångfald och yttrandefrihet.

© Shutterstock

Den 21 mars firas Unescos Världspoesidag. Dagen instiftades 1999 för att uppmärksamma hur poesi kan spela en central roll i värnandet av språklig och kulturell mångfald. För skyddande av hotade språk och kulturer kan poesi utgöra nyckel, i synnerhet där det finns stark muntlig berättartradition.

Samtidigt som poesi kan skapa mening och stärka kulturell samvaro är fritt skapande poeter svårt utsatta på många platser i världen:

”Kulturutövare över hela världen utsätts idag för dagliga hot när de utövar sina grundläggande mänskliga rättigheter: nämligen att fritt få uttrycka det de vill. Fria kulturutövares bidrag till samhällets utveckling kan inte överskattas.” –  Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

Läs mer om Världspoesidagen på Unescos hemsida.

Internationella PEN uppmärksammar poeter under hot