Dag Hammarskjölds samling

Dag Hammarskjölds samling
Dag Hammarskjölds samling.

Dag Hammarskjöldsamlingen är sedan 2017 ett svenskt världsminne. Dag Hammarskjöld (1905-1961) är en av Sveriges mest kända och inflytelserika personer. Han var FN:s generalsekreterare från 10 april 1953 till 18 september 1961, då han omkom i en flygolycka under ett fredsuppdrag i Kongo.

Samlingen innehåller bland annat dokument kring FN, manuskript, brev och personliga dokument om världspolitik. Den täcker en viktig tid i FN:s historia och omfattar ca 45 hyllmeter, i huvudsak på engelska.

Alfred Nobels familjearkiv

Alfred Nobels arkiv
Alfred Nobels arkiv.

Nobel var uppfinnare, kemist, företagsledare och donator vilket speglas i arkivet som omfattar 14 hyllmeter. Där finns kopieböcker och manuskript, korrespondens och andra handlingar. Han skrev 20 till 40 brev en vanlig dag och hade med sig en portabel kopieringsapparat på sina resor. Många dokument rör ungefär 355 patent i skilda länder.

Ingmar Bergmans arkiv

Ingmar Bergmans arkiv
Ingmar Bergmans arkiv.

I Ingmar Bergmans arkiv, som till stora delar är digitaliserat, finns manus till filmer och böcker, dramatik och essäer samt inköpskvitton, matsedlar och beställningsblanketter för snöröjning. Filmskapandets kreativa process finns dokumenterad: från utkast, arbetsbok, handskrivet manuskript, maskinskrivet dito till ”shooting script”. Här ingår också ett antal tomma anteckningsblock av den sort som Bergman köpte hela restlagret av.

Astrid Lindgrens arkiv

Astrid Lindgrens arkiv
Astrid Lindgrens arkiv.

Astrid Lindgren var inte bara en mycket inflytelserik författare översatt till ca 95 språk, utan också en stor förespråkare för barns rättigheter och talade ofta om våld och övergrepp. Hon påverkade svensk lagstiftning direkt i flera fall. Arkivet har 150 hyllmeter, 75 000 brev, 100 000 pressklipp, 600 manuskript till föreläsningar samt 600 svårtydda stenogramblock – vilka återstår att tolka.

Stockholms stads byggnadsritningar

Stockholm Stads Byggnadsritningar
Stockholm stads byggnadsritningar.

Sedan 1700-talet har ritningar arkiverats över Stockholms stads byggnader och anläggningar. De ger tillsammans en bild av Stockholms utveckling från frihetstidens småstad till den moderna miljonstaden. I samlingen ingår ca 2,5 miljoner ritningar och arbete pågår för att digitalisera samtliga. Stadsbyggnadsritningar som täcker lång tid och en hel stad är världsunikt.

Codex argentinus – Silverbibeln

Codex argentinus, silverbibeln.
Codex argentinus, silverbibeln. Foto: Magnus Hjalmarsson.

Silverbibeln är resterna av en prakthandskrift från 500-talet. 187 blad finns bevarade av de ursprungliga 366. Texten skrevs på 300-talet och är delar av den första översättningen av bibeln till gotiska. Goternas språk och kultur har lämnat många spår i Europa och Silverbibeln är den främsta källan till kunskap om detta arv. Silverbibeln kom som krigsbyte till Sverige från Prag 1648 och bevaras på Uppsala universitet sedan 1669.

Emanuel Swedenborgs arkiv

Emanuel Swedenborgs arkiv
Emanuel Swedenborgs arkiv. Foto: Anders Kronborg.

Emanuel Swedenborg startade den första naturvetenskapliga tidskriften i Sverige och reste flitigt utomlands. Han författade vetenskapliga verk och blev ledamot i Vetenskapsakademien 1741. Efter en religiös kris fick han uppenbarelser från andevärlden och ägnade resten av sitt liv till att tolka den. Efter hans död 1772 donerades hans efterlämnade manuskript till Vetenskapsakademien. Hans skrifter har inspirerat religiösa efterföljare och författare över hela världen.


Senast uppdaterad 19 september 2018