I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling, LHU. Nätverket är öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör hållbar utveckling och har idag drygt 360 medlemmar främst från utbildningssektorn, men även organisationer, företag och myndigheter etcetera.

Syftet med nätverket är att lyfta arbetet med lärande för hållbar utveckling lokalt och globalt genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Kommunikationen hålls levande genom nyhetsbrev samt utskick via mail.

Årligen arrangeras en LHU-konferens. 2018 hålls den i Lund 7-8 november med tema Cirkulär ekonomi – miljard- eller miljöfråga? Förra årets konferens ägde rum i Linköping under titeln Lust och engagemang – utbildning för en hållbar framtid med fokus på lärande för hållbar utveckling i relation till Agenda 2030. Samtliga föredrag och workshops finns samlat här.

Är du intresserad av att vara med i LHU-nätverket och få Nyhetsbrevet fyra gånger per år? Anmäl dig här.


Senast uppdaterad 29 oktober 2018