I Sverige finns ett nationellt LHU-nätverk vars syfte är att lyfta det lokala, nationella och globala arbetet med lärande för hållbar utveckling. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Nätverket består av en grupp representanter från organisationer, föreningar och kommunala tjänstepersoner som träffas regelbundet.

LHU-nätverket ger ut ett Nyhetsbrev och arrangerar en årlig konferens med olika teman inom lärande för hållbar utveckling. Nätverket har en sändlista som är öppen för alla som intresserar sig i frågor som rör hållbar utveckling.

2019 års LHU-konferens anordnas i Karlstad den 9-10 oktober med tema Handlingskompetens för hållbar utveckling. Program och anmälan finns här.

Är du intresserad av att få LHU-nätverkets nyhetsbrev cirka fyra gånger per år? Anmäl dig här.


Senast uppdaterad 4 september 2019