I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling, LHU-nätverket. Nätverket är öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör hållbar utveckling och har idag drygt 360 medlemmar främst från utbildningssektorn, men även från organisationer, företag, myndigheter etcetera.

Syftet med nätverket är att lyfta arbetet med lärande för hållbar utveckling lokalt och globalt genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Kommunikationen hålls idag levande genom nyhetsbrev samt utskick via mail.

Årligen arrangeras en LHU-konferens. 2017 års konferens genomfördes 14-15 november i Linköping med temat Lust och engagemang “ utbildning för en hållbar framtid. Samtliga föredrag och workshops finns samlat här. 2018 års konferens planeras i Lund i början av november, mer information kommer längre fram.

Är du intresserad av att vara med i LHU-nätverket och få Nyhetsbrevet fyra gånger per år, anmäl dig här.

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad 30 november 2017