I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling, LHU-nätverket. Nätverket är öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör hållbar utveckling och har idag drygt 360 medlemmar främst från utbildningssektorn, men även från organisationer, företag, myndigheter etcetera.

Syftet med nätverket är att lyfta arbetet med lärande för hållbar utveckling lokalt och globalt genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Kommunikationen hålls idag levande genom nyhetsbrev samt utskick via mail.

Årligen arrangeras en konferens med fokus på erfarenhetsutbyte. Observera nytt datum för 2017 års konferens som kommer att hållas i Linköping 14-15 november med temat Lust och engagemang – utbildning för en hållbar framtid. Inbjudan hittar du här http://www.linkoping.se/LHU

Är du intresserad av att vara med i LHU-nätverket och få Nyhetsbrevet fyra gånger per år, anmäl dig här.

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad 4 juli 2017