TRIPTYCH EYES

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är att alla ska ha tillgång till kvalitativ utbildning som hjälper till att ställa om samhället och hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Till exempel fattigdomsminskning, globalt medborgarskap, fred, lokalt och globalt ansvarstagande, utveckling av landsbygd och stad, hållbar urbanisering, jämställdhet och kulturell mångfald.

Utbildning för hållbar utveckling (Education for sustainable development for 2030)

Vid Unescos generalkonferens 2011 föreslog Sverige, tillsammans med Tyskland och Japan, att utbildning för hållbar utveckling borde byggas ut med erfarenheter från det tidigare årtiondet. Hösten 2013 infördes därför Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development som fram till 2019 varit en grund för arbetet med utbildning för hållbar utveckling.

2014 hölls Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling. Där presenterade Unesco en slutrapport över arbetet med utbildning för hållbar utveckling från det senaste årtiondet. Vidare antogs en deklaration om det fortsatta arbetet.

Efter att GAP löpte ut 2019 beslutades en ytterligare fortsättning på utbildning för hållbar utveckling, ESD (education for sustainable development) for 2030. Det lanseras under en stor världskonferens i Berlin i juni 2020.

Regeringen har utsett SWEDESD (Uppsala universitet) att samordna arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige. I uppdraget ingår att stimulera och följa det nationella arbetet med utbildning för hållbar utveckling, samt delta i Unescos internationella nätverk för GAP. Uppsala universitet ska samverka med Universitets- och högskolerådet och Skolverket i genomförandet av uppdraget.


Senast uppdaterad 23 januari 2020