TRIPTYCH EYES

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är att alla ska ha tillgång till kvalitativ utbildning som hjälper till att ställa om samhället och hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Till exempel fattigdomsminskning, medborgarskap, fred, lokalt och globalt ansvarstagande, utveckling av landsbygd och stad, hållbar urbanisering, jämställdhet och kulturell mångfald.

Global Action Programme

Vid Unescos generalkonferens 2011 föreslog Sverige, tillsammans med Tyskland och Japan, att utbildning för hållbar utveckling borde byggas ut med erfarenheter från det tidigare årtiondet. Hösten 2013 infördes därför Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development som utgör fortsättningen för arbetet med utbildning för hållbar utveckling.

Året efter samlades över 1 000 deltagare från 130 länder i Nagoya, Japan, för att delta i Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling. Där preseneterade Unesco en slutrapport över arbetet med utbildning för hållbar utveckling från det senaste årtionde (länk till höger). Vidare antogs en deklaration om det fortsatta arbetet (länk till höger). Dessutom presenterades de organisationer som har åtagit sig att arbeta med det GAP. Från Sverige finns tio anmälda, bl.a. Svenska Unescorådet, SWEDESD och OMEP Sweden. Alla anmälda finns här.

Regeringen har utsett SWEDESD (Uppsala universitet) att samordna arbetet med GAP i Sverige. I uppdraget ingår att stimulera och följa det nationella arbetet med utbildning för hållbar utveckling, samt delta i Unescos internationella nätverk för GAP. Uppsala universitet ska samverka med Universitets- och högskolerådet och Statens skolverk i genomförandet av uppdraget.


Senast uppdaterad 29 oktober 2018