TRIPTYCH EYES

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är en värld där alla har tillgång till kvalitativ utbildning som lär ut värderingar, beteenden och livsstilar som krävs för att ställa om samhället och hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Exempel på teman inom hållbar utveckling är fattigdomsminskning, medborgarskap, fred, etik, lokalt och globalt ansvarstagande, demokrati och förvaltning, begränsning av katastrofer, utveckling av landsbygd och stad, vatten, hållbar urbanisering, jämställdhet och kulturell mångfald.

Global Action Programme

Vid Unescos generalkonferens 2011 föreslog Sverige, tillsammans med Tyskland och Japan, att årtiondet för utbildning för hållbar utveckling borde få en fortsättning som bygger på erfarenheter från årtiondet. Vid Unescos generalkonferens hösten 2013 beslutades därför om ett Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development som ska utgöra fortsättningen på årtiondet för utbildning för hållbar utveckling. I november 2014 samlades över 1 000 deltagare från 130 länder i Nagoya, Japan, för att delta i Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling.  Unesco presenterade då en slutrapport över arbetet under FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling (länk till höger). Vid konferensen antogs också en deklaration om det fortsatta arbetet med utbildning för hållbar utveckling (länk till höger). Dessutom presenterades också de organisationer runt om i världen som på olika sätt har åtagit sig att arbeta med det globala handlingsprogrammet för ESD. Från Sverige finns tio anmälda, bl.a. Svenska Unescorådet, SWEDESD och OMEP Sweden. Alla anmälda finns här.

Regeringen har utsett SWEDESD (Uppsala universitet) att samordna arbetet med GAP i Sverige. I uppdraget ingår att stimulera och följa det nationella arbetet med utbildning för hållbar utveckling, samt delta i Unescos internationella nätverk för GAP. Uppsala universitet ska samverka med Universitets- och högskolerådet och Statens skolverk i genomförandet av uppdraget.


Senast uppdaterad 22 december 2017