Barn som sitter och läser.

Läs- och skrivkunnighet är grunden för allt lärande och en avgörande drivkraft för utveckling. Unesco har varje år sedan 1966 uppmärksammat Internationella läskunnighetsdagen den 8 september.

Läskunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och för att skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen. Läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är med benägna att sända sina barn till skolan och personer har större chans att tillvarata olika utbildningsmöjligheter.

Trots stora globala framgångar är fortfarande 758 miljoner vuxna världen över, varav två tredjedelar är kvinnor inte läs- och skrivkunniga.

Nya teknologier, inklusive mobiltelefoner, erbjuder också nya möjligheter för läskunnighet för alla. Vi måste investera, och jag vädjar till alla medlemsländer och alla våra partners att fördubbla våra insatser – politiskt och finansiellt – för att säkerställa att läskunnigheten är fullt erkänd som en av de mest kraftfulla acceleratorer för hållbar utveckling. Framtiden börjar med alfabetet. (Unescos generaldirektör, Irina Bokova)

Internationella läskunnighetsdagen firas världen över av regeringar, multi- och bilaterala organisationer, välgörenhetsorganisationer, den privata sektorn, studenter och experter.

Läs mer om Internationella läskunnighetsdagen här.


Senast uppdaterad 21 december 2017