En lärare på promenad med sin skolklass.

Världslärardagen inrättades av Unesco 1994 för att uppmärksamma lärarnas avgörande betydelse i samhället. Utbildning och kunskap är avgörande drivkrafter för samhällsutveckling och lärarna har en väsentlig roll i att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Världslärardagen uppmärksammas runt om i världen den 5 oktober varje år.

Trots stora framsteg när det gäller antalet barn som går i skolan i världen, har fortfarande omkring 58 miljoner barn aldrig gått i grundskolan. Den här siffran har inte förändrats sedan 2007 och Unesco har tidigare varnat för att vi idag står inför en global utbildningskris. En mycket oroande trend är också att investeringar i utbildning har minskat i många länder.

Siffror från Unescos institut för statistik (UIS) visar att det kommer att behövas 12,6 miljoner nya lärare fram till 2030 för att uppfylla det nya hållbara globala utvecklingsmålet i Agenda 2030 som innebär att alla barn ska ha rätt till minst 12 års utbildning.

Lärare, deras utbildning, rekrytering, status och arbetsförhållanden är en av Unescos prioriteringar.

Läs mer om Världslärardagen här.


Senast uppdaterad 14 augusti 2018