Unescos arbete inom utbildning omfattar hela utbildningsområdet, från förskola till högskola och vuxenutbildning. Utbildning är ett effektivt sätt att motverka fattigdom och långsiktigt bidra till fred och säkerhet, demokrati och rättvisa. Unescos arbete inom utbildningsområdet inriktar sig på att skapa möjligheter till kvalitativt livslångt lärande för alla, bistå länder med expertis inom utbildning och stärka länders kapacitet i utbildningsfrågor samt att sprida idéer och goda exempel genom nätverk och dialog. Genom att publicera statistik om utbildning bidrar Unesco till att kartlägga framstegen i arbetet med utbildning för alla.

Inom Unescos arbete med utbildning ryms även projekt om till exempel undervisning om mänskliga rättigheter, miljöutbildning, undervisning i naturvetenskap och teknik, sexualundervisning och undervisning för att motverka spridning av HIV/AIDS, informationsteknologin i utbildning, förstärkt yrkesutbildning med mera.

Sverige delar Unescos vision om utbildning för alla och behovet av utbildning för hållbar utveckling.


Senast uppdaterad 8 mars 2017