Bild från Unescos 38e generalkonferens.
Bild från Unescos 38e generalkonferens.

Unesco håller generalkonferens vartannat år. Vid general-konferensen beslutas bland annat om budget och inriktning på verksamheten. Totalt är ca 3 000 delegater från samtliga Unescos 195 medlemsländer på plats under de drygt två veckor generalkonferensen pågår.

Här finns länkar till några artiklar om generalkonferensen 2015.


Senast uppdaterad 23 april 2018