Svenska Unescorådet inbjuder varje år myndigheter, organisationer, institutioner och enskilda personer som arbetar i eller är delar av det svenska Unesconätverket för att nominera kandidater till Svenska Unescopriset. Kandidaten kan antingen vara en individ eller en organisation.

Logo Svenska Unescopriset Twitter

Pristagaren har särskilt bidragit inom Unescorelaterade områden under de senaste året och uppmärksammas för att ha utfört en framstående insats. Pristagaren ska även ha stärkt och utvecklat samarbetet mellan organisationer och myndigheter i det svenska Unesconätverket, samt spridit information om bredden i Unescos verksamhet.

Priset består av ett diplom samt ett erbjudande om deltagande för en person i en internationell Unescokonferens/expertmöte eller för att möta personal på Unescos sekretariat i Paris.

Priset delades ut för första gången 2016 och gick till Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg. Hon arbetar enträget med att lyfta fram Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet och hon har också varit aktiv i samarbetet med Institutet för språk och folkminnen som har regeringens uppdrag att arbeta med konventionen.

2017 års pris tilldelades Östersund och Region Jämtland Härjedalen, som är medlem i Unesconätverket Creative Cities för städer där kreativitet är en nyckelfaktor för hållbar utveckling. Arbetet med medlemskapet har inneburit ett nära samarbete mellan staden och regionen mot gemensamma mål inom gastronomi, kultur och turism. Priset uppmärksammar Östersunds väl genomförda arrangemang av nätverkets årsmöte 2016.

2018 gick priset till Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige samt ledamot i den internationella styrelsen för biosfärprogrammet, som genom sitt arbete stärkt biosfärprogrammet både i Sverige och globalt och därmed bidragit till en mer hållbar utveckling.

Varje myndighet, organisation, institution och enskild person har möjlighet att nominera en (1) kandidat till priset.

Söker du information om L’Oréal-Unesco For Women In Science-priset? Klicka här.


Senast uppdaterad 27 april 2018