Det Svenska Unescopriset uppmärksammar en person, organisation eller projekt som gjort en framstående insats inom Unescorelaterade områden och därmed bidragit till genomförandet av Svenska Unescorådets strategi för den svenska verksamheten. Exempel på svenska Unescorelaterade verksamheter är bland annat biosfärsprogrammet, världsarv, världsminnen, kreativa städer, utbildning för hållbar utveckling, Unescoprofessorer och jämställdhetsfrågor.

Priset består av ett diplom och vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Svenska Unescorådet.

Varje år kan myndigheter, organisationer, institutioner och enskilda personer nominera kandidater till Svenska Unescopriset. Nomineringsperioden är 1 februari – 1 mars. Nomineringar sker genom att fylla i och skicka in den här blanketten

Logo Svenska Unescopriset Twitter

Tidigare vinnare

  • 2019 gick priset till Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik vid Göteborgs universitet, som tack vare sitt stora kunnande och breda erfarenhet under en lång tid haft en positiv inverkan på frågor som rör yttrandefrihet samt medie- och informationskunnighet, både nationellt och inom Unesco.
  • 2018 gick priset till Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige samt ledamot i den internationella styrelsen för biosfärprogrammet, som genom sitt arbete stärkt biosfärprogrammet både i Sverige och globalt.
  • 2017 års pris tilldelades Östersund och Region Jämtland Härjedalen, som är medlem i Unesconätverket Creative Cities för städer. Priset uppmärksammar Östersunds väl genomförda arrangemang av nätverkets årsmöte 2016.
  • Priset delades ut för första gången 2016 och gick då till Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg, för hennes arbete med att lyfta fram Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet.

Söker du information om L’Oréal-UNESCO For Women In Science-priset? Klicka här.


Senast uppdaterad 30 januari 2020