Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco.

delegation Paris

Frida Gustavsson (handläggare), Ulrika Ferenius (utbildningsråd), Linnea Sandell (praktikant under hösten 2015), Julia Lodén (handläggare), Malin Nilsson Doria (administrativ handläggare), Annika Markovic (ambassadör)

Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Eftersom Unesco är en mellanstatlig organisation är detta en viktig funktion.

Delegationen bevakar ett stort antal möten, för fram svenska ståndpunkter och rapporterar tillbaka till Regeringskansliet. Ett mycket nära samarbete sker med övriga nordiska länder och med EU-länderna. Delegationen håller också nära kontakt med Unescos sekretariat.

Under åren 2013-2017 då Sverige sitter i Unescos styrelse kommer delegationen att ha ett stort ansvar för det arbetet.

Är du intresserad av praktik på delegationen i Paris? Läs mer här.


Senast uppdaterad 14 januari 2016
Share Button