Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco.

Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Eftersom Unesco är en mellanstatlig organisation är detta en viktig funktion.

Delegationen bevakar ett stort antal möten, för fram svenska ståndpunkter och rapporterar tillbaka till Regeringskansliet. Ett mycket nära samarbete sker med övriga nordiska länder och med EU-länderna. Delegationen håller också nära kontakt med Unescos sekretariat.

Är du intresserad av praktik på delegationen i Paris? Läs mer här.


Senast uppdaterad 16 maj 2018