Sveriges delegation vid Unesco erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under höst- och vårtermin. Unesco har 195 medlemsländer och är en mellanstatlig organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Sökande
Den sökande måste vara svensk medborgare och ha ett universitet eller högskola som huvudman. Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och berättiga till studiemedel. Praktiken omfattar en termin och genomförs på heltid. Ingen ekonomisk ersättning utgår från UD eller delegationen.

Läs mer på delegationens hemsida här.


Senast uppdaterad 16 maj 2018