Svenska Unescorådet erbjuder två praktikplatser för studenter vid svenska universitet och högskolor under både höst- och vårterminen.

Om Svenska Unescorådet
Svenska Unescorådet har i uppdrag att ge råd till Sveriges regering om Unescos verksamhet och att sprida information i Sverige om Unesco. Vi organiserar möten och konferenser om Unescos arbete och samarbetar med experter, myndigheter och organisationer om Unescos kärnfrågor. Unescorådet är placerat på Regeringskansliet under utbildningsdepartementet.

Om Unesco
Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Organisationen bildades efter andra världskrigets slut år 1945 för att arbeta för samarbete mellan länder för att skapa fred, utveckling och säkerhet. Kulturell mångfald, kulturarv, samarbete inom vetenskap, press- och yttrandefrihet samt alla nivåer av utbildning är centrala frågor för Unesco.

Om praktikplatserna – uppgifter och krav

1) Praktikplats med fokus på statsvetenskap/juridik/ekonomi/liknande
Som praktikant på Svenska Unescorådet med bakgrund i statsvetenskap/juridik/ekonomi eller liknande kommer du att stödja den ansvarige handläggaren i arbetet med Unescos verksamhet inom utbildning och vetenskap. Du kommer även assistera i planeringen och genomförandet av olika evenemang. Utöver detta kommer du att självständigt analysera sakfrågor samt bistå vid framtagandet av underlag inom andra områden.

2) Praktikplats med fokus på kommunikation/journalistik
Som praktikant på Svenska Unescorådet med bakgrund i kommunikation/journalistik kommer du att arbeta med sociala medier och vår websida i nära samarbete med vår kommunikatör. Du kommer att få skriva texter och inlägg om frågor som rör Unescos arbetsområde och självständigt ta fram mindre kommunikationskampanjer inom olika ämnen. Utöver detta kommer du även arbeta med att planera och genomföra olika arrangemang samt bistå kansliet vid framtagandet av underlag inom andra områden. Erfarenhet av WordPress, grafisk design och journalistik är meriterande.

Krav
Sökanden måste vara inskriven som student vid ett svenskt universitet eller högskola. Svenska Unescorådet ser gärna sökande med akademisk bakgrund inom statsvetenskap, journalistik/kommunikation, ekonomi, juridik eller liknande. Praktiken är oavlönad, omfattar en termin och genomförs på heltid med placering i centrala Stockholm.

Ansökan

Välkommen med CV och personligt brev till infounesco@regeringskansliet.se  innan 10 april och 10 oktober för respektive period.


Senast uppdaterad 12 februari 2019