Nedre Dalälven2

 

Unesco är en normativ mellanstatlig organisation – ingen biståndsorganisation – och arbetet koordineras i medlemsländerna med hjälp av en nationalkommission, som i Sverige är Svenska Unescorådet. Verksamheten i Sverige är utbredd och finns i form av biosfärområden, världsarv och världsminnen för att nämna ett par exempel.

 

Är du intresserad av miljön, biosfären och människans relation till den?
Det finns fem biosfärområden i Sverige; Kristianstads Vattenrike, Blekinge Arkipelag, Östra Vätterbranterna, Vänerskärgården med Kinnekulle och Älvlandskapet Nedre Dalälven. Respektive biosfärområde har en förening som bedriver verksamheten; seminarier, tillställningar och sköter tillsynen av biosfärområdet är exempel på vad föreningarna anordnar. Är du intresserad av att engagera dig i ditt närmaste biosfärområde, eller vill veta mer om något av dem? Läs mer här!

 

Är du intresserad av kulturarv, naturarv och historia?
Föreningen Världsarv i Sverige bildades 2003 och är en ideell förening som enligt stadgarna är en allmännyttig intresseorganisation för de objekt i Sverige som upptagits på Unescos världsarvslista. Föreningens huvudsakliga syfte är att, enligt artikel 27 i Världsarvskonventionen, genom utbildnings- och informationsprogram sträva efter att stärka folkets uppskattning av och respekt för detta kultur- och naturarv. Föreningen ska även vara en plattform för gemensamma operativa uppgifter inom ramen för syftet och ska verka för en bred förankring av världsarvets värden.

 

Det finns 15 världsarv i Sverige. Är du intresserad av att engagera dig i för ditt närmaste världsarv, eller vill du veta mer? Läs mer här!

 

 

Är du intresserad av hela Unescos verksamhet i Sverige? Följ oss på Facebook eller Twitter!
Är du intresserad av att arbeta eller praktisera på Unesco/Svenska Unescorådet? Läs mer här!

Senast uppdaterad 27 november 2015
Share Button