Två personer som läser böcker.

Två personer som läser böcker.Hittar du inte svaret på din fråga? Skicka den till oss med e-post!


Allmänna frågor och svar


Vad är skillnaden mellan Unesco och Svenska Unescorådet?

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, med sekretariat i Paris. Svenska Unescorådet är en kommitté som:

  • ger råd till regeringen i ärenden som gäller Unesco,
  • fungerar som en förbindelselänk mellan Sverige och Unesco, och
  • informerar i Sverige om Unesco.

Svenska Unescorådets kansli ligger på Utbildningsdepartementet.


Vilka är de internationella Unesco-dagarna?

Unesco har valt att uppmärksamma en rad viktiga frågor genom att ge dem en egen dag, en så kallad Unesco-dag. Hela listan finns här.Kan jag söka arbete inom Unesco?

Information om arbete på Unesco finns på Unescos hemsida.


Kan man söka sommararbete på Svenska Unescorådet?

Nej, det finns ingen möjlighet att få sommararbete på Svenska Unescorådets kansli.


Kan man söka praktik på Unesco?

Det finns goda möjligheter att få oavlönad praktik på Unescos sekretariat. Information finns här.

Det finns möjlighet att söka 1-4 månaders oavlönad praktiktjänstgöring vid Unesco. På Unescos webbplats finns information om vilka kriterier som måste uppfyllas av den sökande. Ansökan görs elektroniskt via Unescos webbplats. Hanteringen av din ansökan går fortare om du först ringar in vilken enhet du vill arbeta vid och inte anger för breda intresseområden. En lista på sekretariatets enheter hittar du här.

Statstjänstemän kan söka utbildningstjänstgöring vid Unesco, då betalar arbetsgivaren lön, resor, boende och övriga omkostnader. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet.


Stipendier och finansiering


Har Svenska Unescorådet eller Unesco stipendier för studier?

Svenska Unescorådet har inga stipendier. Unesco har däremot vissa stipendier för vidareutbildning efter avslutade universitetsstudier. Dessa går till studenter från tredje världen som ska skaffa specialkompetens för att sedan till exempel arbeta inom Unesco, men det finns inga stipendier för vanliga studier.


Kan man söka projektmedel från Svenska Unescorådet?

Nej, Svenska Unescorådet har inga projektmedel. Våra anslag går till sådant som vi organiserar – ibland i samarbete med andra – till exempel seminarier, nätverksbyggande, konferenser och publikationer.


Kan man söka projektmedel från Unesco?

Nej, Unesco har inga projektmedel.


Senast uppdaterad 29 juni 2018