Vad är en Unescodag?

Inom och utanför FN utnämns olika dagar till minnesdagar. Inom Unesco kan medlemsländerna lämna förslag på olika ”dagar” som uppmärksammar viktiga frågor. Beslut om att utse en Unescodag fattas av alla medlemsländer på Unescos generalkonferens. Medlemsländerna kan välja vilka av dagarna de vill uppmärksamma. Unesco gör också pressmeddelandet inför varje dag.

Vem får uppmärksamma en Unescodag?

Alla som vill är välkomna att uppmärksamma en Unescodag men det finns inget ekonomiskt stöd att söka för arrangemang på en Unescodag.

Gör Svenska Unescorådet något särskilt på Unescodagarna?

I samarbete med andra svenska Unescoaktörer är Svenska Unescorådet med och uppmärksamma vissa Unescodagar. På Unescos webbplats hittar du alla Unescodagar samt olika dagar utsedda inom FN-familjen.

Unescodagar som uppmärksammas årligen av Svenska Unescorådet

Februari

13 Världsradiodagen

21 Internationella modersmålsdagen

Mars

21 Internationella poesidagen

April

23 Världsbokdagen

30 Internationella jazzdagen

Maj

Pressfrihetsdagen

21 Internationella mångfaldsdagen (FN-dag)

September

Läskunnighetsdagen

28 Internationella dagen för tillgång till information

Oktober

5 Världslärardagen

27 Världsdagen för audiovisuellt kulturarv

November

2 Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister

5 Internationella dagen för romska språk

10 Världsvetenskapsdagen

21 Filosofins dag

16 Internationella dagen för tolerans


Senast uppdaterad 4 januari 2017