Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Publikation: Mind the Gap – rapport från Världsvetenskapsdagen 2013

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2013/4

  ÅR: 2014

  Sammanfattning

  Ladda ner
 • Education transforms lives – utdrag ur Global Monitoring Report 2013/14

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Deklaration från Nagoya-konferensen 2014 om utbildning för hållbar utveckling

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Rekommendationer för svenskt genomförande av Education for Sustainable Development 2014

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Slutrapport FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling 2014

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Unescos Ungdomsstrategi 2014-2021

  ÅR: 2014

  På engelska.

  Ladda ner
 • Världsarv i Sverige 2014

  ÅR: 2014

  Informationsmaterial om svenska världsarv, publicerat av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 2014

  Ladda ner
 • Bibliotekens internationella manifest

  ÅR: 2014

  Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning.

  Ladda ner
 • World Trends in Freedom of Expression and Media Development

  ÅR: 2014 Ladda ner