Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • One Planet, One Ocean

  ÅR: 2017 Ladda ner
 • Lima Action Plan

  ÅR: 2017

  En global handlingsplan för biosfärprogrammet har nu kommit ut i en förenklad version som beskriver mål och förväntade effekter inklusive hur resultaten mäts.

  Ladda ner
 • Broschyr: Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  ÅR: 2017

  Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  Ladda ner
 • Sweden’s report on the implementation of the Convention and on the status of elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

  ÅR: 2017 Ladda ner
 • Summary of Sweden’s 2017 report on the implementation of the Convention and on the status of elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

  ÅR: 2017

  Summary written by the Swedish National Commission for UNESCO

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om forskning och forskare

  ÅR: 2017 Ladda ner
 • Unescos årsrapport 2015

  ÅR: 2016

  På engelska.

  Ladda ner
 • Broschyr: Protecting cultural heritage – an imperative for humanity

  ÅR: 2016

  På engelska.

  Ladda ner
 • Broschyr: #Unite4heritage-folder

  ÅR: 2016

  Folder från Svenska Unescorådet om Unescos kampanj #Unite4heritage.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar

  ÅR: 2016

  På svenska.

  Ladda ner