Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Broschyr: #Unite4heritage-folder

  ÅR: 2016

  Folder från Svenska Unescorådet om Unescos kampanj #Unite4heritage.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar

  ÅR: 2016

  På svenska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om bevarande av och tillgång till dokumentarv

  ÅR: 2016

  På svenska.

  Ladda ner
 • Unescos ungdomsstrategi 2014-2021

  ÅR: 2016

  På svenska.

  Ladda ner
 • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2016

  ÅR: 2016

  Sammanfattning

  Ladda ner
 • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2015

  ÅR: 2015

  Sammanfattning

  Ladda ner
 • Rapport World Education Forum i Korea 2015

  ÅR: 2015

  På engelska.

  Ladda ner
 • Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfald av kulturyttringar (”Mångfaldskonventionen”)

  ÅR: 2015

  Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, den sk. ”Mångfaldskonventionen”. I år, 2015, är det tio år sedan Unesco medlemsländer antog mångfaldskonventionen,…

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om dokumentarv

  ÅR: 2015

  På engelska.

  Ladda ner
 • World Trends in Freedom of Expression and Media Development

  ÅR: 2015 Ladda ner