Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Unescos rekommendation om bevarande av och tillgång till dokumentarv

  ÅR: 2016

  På svenska.

  Ladda ner
 • Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfald av kulturyttringar (”Mångfaldskonventionen”)

  ÅR: 2015

  Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, den sk. ”Mångfaldskonventionen”. I år, 2015, är det tio år sedan Unesco medlemsländer antog mångfaldskonventionen,…

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om dokumentarv

  ÅR: 2015

  På engelska.

  Ladda ner
 • Världsarv i Sverige 2014

  ÅR: 2014

  Informationsmaterial om svenska världsarv, publicerat av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 2014

  Ladda ner
 • Bibliotekens internationella manifest

  ÅR: 2014

  Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning.

  Ladda ner
 • World Heritage Sites in Sweden

  ÅR: 2014

  På engelska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet 2013

  ÅR: 2013 NR: 1 Ladda ner
 • Unescos rapport Creative Economy 2013

  ÅR: 2013 Ladda ner
 • En introduktion till Världsminnesprogrammet

  ÅR: 2012

  (Memory of the world)

  Ladda ner
 • Vancouver Declaration – The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation

  ÅR: 2012

  På engelska.

  Ladda ner