Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • En introduktion till Världsminnesprogrammet

  ÅR: 2012

  (Memory of the world)

  Ladda ner
 • Folder om Sverige i Unescos styrelse

  ÅR: 2012 Ladda ner
 • Folder Unescos Världsminnesprogram i Sverige 2012

  ÅR: 2012 Ladda ner
 • Unescos program Memory of the World 2012

  ÅR: 2012 Ladda ner
 • Rapport från Unescos Generalkonferens 2011

  ÅR: 2011 Ladda ner
 • Unescorapport Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen 2011

  ÅR: 2011

  Unescos undervisningsmodell

  Ladda ner
 • Folder Om Unesco 2011

  ÅR: 2011 Ladda ner
 • Folder: Unescos program Människan och Biosfären 2010

  ÅR: 2010 Ladda ner
 • Seminarierapport om Unescos kulturkonventioner ”När bläcket har torkat” 2010

  ÅR: 2010 Ladda ner
 • Open access to information – are all winners?

  ÅR: 2010

  Open access to information – are all winners?

  Ladda ner