Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Open access to information – are all winners?

  ÅR: 2010

  Open access to information – are all winners?

  Ladda ner
 • Unescos Folkbiblioteksmanifestet, skolbiblioteksmanifestet 2000

  ÅR: 2006 NR: 1 Ladda ner
 • Violence on the screen and the rights of the child

  ÅR: 1996 NR: 2

  Seminarierapport

  Ladda ner
 • Unescos folkbiblioteksmanifest 1994

  ÅR: 1995 NR: 2 Ladda ner
 • Rapport Censur och självcensur i Sverige 1987

  ÅR: 1987 NR: 1

  En Unesco-studie om självcensuren i svenska tidningar och tidskrifter samt i svensk radio och television av Lars Furhoff

  Ladda ner
 • Unescos Rekommendation om skydd och bevarande av rörliga bilder 1980

  ÅR: 1981 NR: 4

  Antagna av Unesco vid generalkonferensen 1980.

  Ladda ner
 • Rapport: Många röster – en värld ”MacBride-rapporten” 1981

  ÅR: 1981 NR: 3

  Övers av del av Many voices – one world, rapport från Unescos internationella kommission för studiet av kommunikationsproblem

  Ladda ner
 • Unescos Massmediedeklaration 1978

  ÅR: 1979 NR: 5

  Om de grundläggande principerna för massmedias bidrag till stärkande av fred och internationellt samförstånd, främjande av de mänskliga rättigheterna och motarbetande av rasism, apartheid och…

  Ladda ner
 • Seminarierapport Rätten att kommunicera 1975

  ÅR: 1975

  Rapport från Svenska Unescorådets konferens Mediepolitiska mål & medel augusti 1975

  Ladda ner
 • Världskonventionen om upphovsrätt

  ÅR: 1952

  Världskonventionen om upphovsrätt

  Ladda ner