Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Strategi för Svenska Unescorådets verksamhet i Sverige 2018 – 2021

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 SVENSKA

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Organisational Assessment of UNESCO, 2018

  ÅR: 2018

  Organisational Assessment UNESCO

  Ladda ner
 • Remissvar: Konstnär oavsett villkor

  ÅR: 2018

  Remissvar: Konstnär oavsett villkor

  Ladda ner
 • Report from Sweden on Unesco’s recommendation on multiligualism and cyberspace 2018

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Strategy for the activities in Sweden

  ÅR: 2018

  Strategy for the activities in Sweden

  Ladda ner
 • Remissvar: Ett land att besöka – hållbar turism 2017

  ÅR: 2018

  Remissvar: Ett land att besöka – hållbar turism 2017

  Ladda ner
 • Broschyr: Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  ÅR: 2017

  Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  Ladda ner
 • Summary of Sweden’s 2017 report on the implementation of the Convention and on the status of elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

  ÅR: 2017

  Summary written by the Swedish National Commission for UNESCO

  Ladda ner
 • Broschyr: #Unite4heritage-folder

  ÅR: 2016

  Folder från Svenska Unescorådet om Unescos kampanj #Unite4heritage.

  Ladda ner