Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Remissvar: Ett land att besöka – hållbar turism 2017

  ÅR: 2018

  Remissvar: Ett land att besöka – hållbar turism 2017

  Ladda ner
 • Broschyr: Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  ÅR: 2017

  Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

  Ladda ner
 • Summary of Sweden’s 2017 report on the implementation of the Convention and on the status of elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

  ÅR: 2017

  Summary written by the Swedish National Commission for UNESCO

  Ladda ner
 • Broschyr: #Unite4heritage-folder

  ÅR: 2016

  Folder från Svenska Unescorådet om Unescos kampanj #Unite4heritage.

  Ladda ner
 • Publikation: Mind the Gap – rapport från Världsvetenskapsdagen 2013

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Rekommendationer för svenskt genomförande av Education for Sustainable Development 2014

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • Världsarv i Sverige 2014

  ÅR: 2014

  Informationsmaterial om svenska världsarv, publicerat av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 2014

  Ladda ner
 • Bibliotekens internationella manifest

  ÅR: 2014

  Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning.

  Ladda ner
 • Publikation: Hela vetenskapen

  ÅR: 2014 Ladda ner
 • World Heritage Sites in Sweden

  ÅR: 2014

  På engelska.

  Ladda ner