Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Unescos Education for All Global Monitoring Report, summary 2013

  ÅR: 2013

  Sammanfattning

  Ladda ner
 • Shaping the Education of Tomorrow: Full-length Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development 2012

  ÅR: 2012

  Uppföljning av arbetet med årtiondet för utbildning för hållbar utveckling (2012)

  Ladda ner
 • Education First, FNs generalsekreterares initiativ om utbildning 2012

  ÅR: 2012 Ladda ner
 • World Atlas of Gender Equality in Education 2012

  ÅR: 2012 Ladda ner
 • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2012: Youth and Skills – Putting education to work.

  ÅR: 2012

  Hela rapporten

  Ladda ner
 • Unescos Education for All Global Monitoring Report sammanfattning 2012

  ÅR: 2012

  Sammanfattning

  Ladda ner
 • Halvtidsrapport Årtiondet för utbildning för hållbar utveckling Review of Contexts an Structures for Education for Sustainable Development 2009

  ÅR: 2009

  Halvtidsrapport som redogör för framgångar och hinder i genomförandet av årtiondet för utbildning för hållbar utveckling. I rapporten presenteras en tiopunktslista för det fortsatta arbetet.

  Ladda ner
 • UNESCO World Conference on Education for sustainable development Bonn 2009

  ÅR: 2009 Ladda ner
 • Yttrande över SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning.

  ÅR: 2008 NR: 109

  Svenska Unescorådet har lämnat yttranden till några offentliga utredningar om svensk utbildningspolitik där Unescorådet understrukit vikten av utbildning för hållbar utveckling.

  Ladda ner
 • Yttrande över SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola.

  ÅR: 2008 NR: 27

  Svenska Unescorådet har lämnat yttranden till några offentliga utredningar om svensk utbildningspolitik där Unescorådet understrukit vikten av utbildning för hållbar utveckling.

  Ladda ner