Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2019

  ÅR: 2019

  Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2019

  Ladda ner
 • Unescos internationella etiska riktlinjer för handel med kulturföremål

  ÅR: 2019

  Unescos internationella etiska riktlinjer för handel med kulturföremål

  Ladda ner
 • Remiss: nationell biblioteksstrategi

  ÅR: 2019

  Svenska Unescorådet Remissvar nationell biblioteksstrategi

  Ladda ner
 • Strategi för Svenska Unescorådets verksamhet i Sverige 2018 – 2021

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Re-shaping cultural policy

  ÅR: 2018

  På engelska.

  Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 SVENSKA

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Unescos årsrapport 2017 – Nationalkommissioner

  ÅR: 2018

  På engelska.

  Ladda ner
 • Unescos årsrapport 2017

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 ENGELSKA

  ÅR: 2018

  Strategy for Sweden’s cooperation with UNESCO 2018–2021

  Ladda ner
 • Utbildning i utvecklingssamarbetet – En kartläggning och sammanställning av biståndet till utbildning i ett svenskt och internationellt perspektiv

  ÅR: 2018 Ladda ner