Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Seminarierapport från forskningskonferens MINESPOL II 1978

  ÅR: 1978 NR: 4

  – Unescos konferens 1978 för forskningsministrar från den europeiska och nordamerikanska regionen avgiven av den svenska delegationen.

  Ladda ner
 • Rapport från expertmöte om invandrarnas alfabetiseringsbehov 1977

  ÅR: 1977 NR: 1

  Hasseludden, Sverige, 1977. Även på franska

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos 19:e generalkonferens 1976

  ÅR: 1977 NR: 4

  26/10 – 30/11 1976.

  Ladda ner
 • Rapport Återförande av kulturföremål 1976

  ÅR: 1976 NR: 2

  Slutrapport från arbetsgrupp inom Svenska Unescorådet. Även på engelska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om allas deltagande i och bidrag till kulturlivet 1976

  ÅR: 1976 NR: 4

  Antagen 1976.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om teknisk utbildning och yrkesutbildning 1974

  ÅR: 1976 NR: 1

  Antagen av Unescos generalkonferens 1974.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om utbildning för internationell förståelse 1974

  ÅR: 1976 NR: 3

  Antagen av generalkonferensen 1974. (Nytryck 1993)

  Ladda ner
 • Seminarierapport Rätten att kommunicera 1975

  ÅR: 1975

  Rapport från Svenska Unescorådets konferens Mediepolitiska mål & medel augusti 1975

  Ladda ner
 • Seminarierapport: Forskningens yrkesetik 1975

  ÅR: 1975 NR: 1

  Rapport från Svenska Unescorådets kollokvium i Kolbäck 10-11 juni 1975.

  Ladda ner
 • Konvention om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar 1975

  ÅR: 1975 Ladda ner