Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Rapport från Unescos 19:e generalkonferens 1976

  ÅR: 1977 NR: 4

  26/10 – 30/11 1976.

  Ladda ner
 • Rapport Återförande av kulturföremål 1976

  ÅR: 1976 NR: 2

  Slutrapport från arbetsgrupp inom Svenska Unescorådet. Även på engelska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om allas deltagande i och bidrag till kulturlivet 1976

  ÅR: 1976 NR: 4

  Antagen 1976.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om teknisk utbildning och yrkesutbildning 1974

  ÅR: 1976 NR: 1

  Antagen av Unescos generalkonferens 1974.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om utbildning för internationell förståelse 1974

  ÅR: 1976 NR: 3

  Antagen av generalkonferensen 1974. (Nytryck 1993)

  Ladda ner
 • Seminarierapport Rätten att kommunicera 1975

  ÅR: 1975

  Rapport från Svenska Unescorådets konferens Mediepolitiska mål & medel augusti 1975

  Ladda ner
 • Seminarierapport: Forskningens yrkesetik 1975

  ÅR: 1975 NR: 1

  Rapport från Svenska Unescorådets kollokvium i Kolbäck 10-11 juni 1975.

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos 17:e generalkonferens, 1972

  ÅR: 1972 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 16:e generalkonferens, 1970

  ÅR: 1970 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 15:e generalkonferens, 1968

  ÅR: 1968 Ladda ner