Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Seminarierapport: Forskningens yrkesetik 1975

  ÅR: 1975 NR: 1

  Rapport från Svenska Unescorådets kollokvium i Kolbäck 10-11 juni 1975.

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos 17:e generalkonferens, 1972

  ÅR: 1972 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 16:e generalkonferens, 1970

  ÅR: 1970 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 15:e generalkonferens, 1968

  ÅR: 1968 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 14:e generalkonferens, 1966

  ÅR: 1966 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 13:e generalkonferens, 1964

  ÅR: 1964 Ladda ner
 • Unescos Konvention mot diskriminering inom undervisningen 1960

  ÅR: 1960 Ladda ner