Temat för 2015 års Modersmålsdag är ”Inkludering genom och med utbildning – Språk spelar roll”.

c79c0ee550

Dagen instiftades 1999 med syftet att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Den firas världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter och seminarier. Det finns en ökad medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv.

2015 är ett viktigt år på många sätt, till stor del eftersom det markerar deadline för Milleniemålen och starten för uppföljning och nya mål. Ett viktigt fokus för Unesco är utbildning för alla. Utbildning på modersmål och minoritetsspråk är en stor del av detta fokus. Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till de verktyg som möjliggör fullt deltagande i samhället, och det är ofta de grupper som talar minoritetsspråk som också är marginaliserade på andra sätt, bland annat saknar de ofta tillgång till grundläggande utbildning.

Positiva effekter av undervisning på modersmål

Modersmålsdagen är en dag för oss alla att flagga för vikten av modersmål inom all utbildning, för att öka kvaliteten på lärandet, säger Unescos generaldirektör Irina Bokova.

Unesco uppmuntrar alla att sprida budskapet om Modersmålsdagen och vikten av undervisning även på minoritetsspråk. Via länken nedan kan du läsa resten av Irina Bokovas uttalande.

Modersmålsdagen Irina Bokova

Läs mer om modersmålsdagen här