”World Heritage in Young Hands” – Unescos skolprojekt om världsarven

Alla länder som skriver på Unescos Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (Världsarvskonventionen) åtar sig bland annat (artikel 27) att:
…med alla lämpliga medel och i synnerhet genom utbildnings- och informationsprogram sträva efter att stärka sina folks uppskattning av och respekt för det kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1 och 2 i konventionen.

De ska åta sig att hålla allmänheten underrättad om de faror som hotar detta arv och om den verksamhet som bedrivs i enlighet med denna konvention.

För att stödja ländernas arbete i detta initierade Unesco 1995 det projekt som kallas World Heritage in Young Hands, där skolor i ett hundratal länder deltar.

Svenska Unescorådet, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har gjort en presentation av de svenska världsarven, ladda ner den här. Det finns även en sammanfattning här på vår egen sida, läs den här.

För lärare och elever som är intresserade av världsarvsundervisning finns här rapporten ”The world heritage youth forum” från det internationella elev- och lärarmötet i Karlskrona 2001. I boken ”Det här är vårt arv” berättar svenska elever för andra elever om sina världsarv.

För dig som vill veta mer om världsarven, om hur man kan arbeta med världsarven i skolan eller om svenska världsarv finns här ett material i tre delar, samt en bilagedel.

Världsarv del 1

Världsarv del 2

Världsarv del 3

Världsarv bilagor


Senast uppdaterad 12 september 2016