Unescos nätverket för kreativa städer (UNESCO Creative Cities Network) inrättades 2004 för att stödja samarbete mellan städer vilka ser kreativitet som en strategisk faktor för hållbar stadsutveckling. Nu ingår 180 städer från 72 länder i nätverket. Städerna har som gemensamt mål dels att ha kreativitet och kulturproduktion i centrum för sina utvecklingsplaner på lokal nivå och dels att samarbeta aktivt med varandra internationellt.

I nätverket arbetar städerna inom ett av sju områden: hantverk och folklig konst, digitala konstnärliga uttryck (media arts), film, design, gastronomi, litteratur och musik. Östersund var den första svenska staden i nätverket och arbetar inom gastronomi. Norrköping, som togs upp i nätverket 2017, har ett fokus på musik.

Städerna utbyter erfarenheter av arbetet och utvecklar partnerskap både mellan städer och inom sitt eget land.

Målet för nätverket är att

  • stärka alla delar i arbetet med kulturaktiviteter, produkter och tjänster: skapande, produktion, distribution och spridning
  • utveckla samordnar för kreativt skapande och nya former för detta, och förbättra möjligheterna för konstnärer och andra kreatörer
  • förbättra tillgång till och deltagande i kulturlivet, särskilt för marginaliserade och såbara grupper och personer
  • integrera kultur och kreativitet i planeringen för hållbar utveckling

Nätverket är en av Unescos samarbetspartners och fungerar dels som en plattform för diskussion om vilken roll kreativiteten kan spela för hållbar utveckling men också som en plats för aktiviteter och nya idéer som del av genomförandet av Agenda 2030.

Mer information om nätverket finns på Unescos hemsida.


Senast uppdaterad 15 augusti 2018