Barn som målar.
Barn som målar.

År 2001 antog Unesco den universella deklarationen om kulturell mångfald, och i december 2002 deklarerade FN:s generalförsamling den 21 maj till internationella mångfaldsdagen (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).

Dagen ger möjligheten att fördjupa vår förståelse för mångfald och genom det att lära oss att leva tillsammans.

”I en mångfacetterad värld är förstörelsen av kulturer ett brott, och enformighet är en återvändsgränd. Unescos mål är att ständigt förbättra den mångfald som berikar oss och de mänskliga rättigheter som för oss samman.”

Varför är mångfald viktigt? Det finns tre viktiga stöttepelare i detta: interkulturell dialog och interreligiös dialog samt kultur och utveckling. Dessa tre strategier kan användas för att minska glappet mellan kulturer – vilket är nödvändigt, och angeläget. Mångfald är drivkraften i utveckling, inte bara när det gäller ekonomisk tillväxt, utan också som ett verktyg för intellektuell, känslomässig och moralisk utveckling.

Läs mer om den internationella mångfaldsdagen på Unescos hemsida här.


Senast uppdaterad 12 juli 2018