Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Besöksadress Tegelbacken 2 (karta)

E-post: infounesco@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 10 00

Kanslipersonal

Mats Djurberg, generalsekreterare

Per Magnusson, biträdande generalsekreterare, samordnare för utbildning och vetenskap

Kerstin Lundman, senior rådgivare och samordnare för Unescos Världsminnesprogram

Emma Jansson, departementssekreterare, samordnare för kommunikation och kultur

Gulan Kaleli, sekreterare

Kari Gardelin, kommunikatör

För att komma i kontakt med kansliets personal, maila enligt: namn.efternamn@regeringskansliet.se

Sociala medier

Facebook          Twitter         Instagram


Senast uppdaterad 27 april 2018