Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Besöksadress Tegelbacken 2 (karta)

E-post: infounesco@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 10 00

Kanslipersonal

Mats Djurberg, generalsekreterare

Per Magnusson, biträdande generalsekreterare, programsamordnare för utbildning, utbildning för hållbar utveckling och biosfärområden

Emma Jansson, programsamordnare för yttrandefrihet, konstnärlig frihet, journalisters säkerhet, immateriellt kulturarv, kreativa städer och världsminnen

Julia Lodén, programsamordnare för världsarv, kulturarv i fara, illegal handel av kulturföremål och klimat (inklusive vatten och hav)

Gulan Kaleli, programkoordinator

Kari Gardelin, kommunikatör

För att komma i kontakt med kansliets personal, maila enligt: namn.efternamn@regeringskansliet.se

Senior rådgivare

Anders Johnson,  globala utveckling- och utbildningsfrågor

Kerstin Lundman, samordnare för Unescos Världsminnesprogram

Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco. Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Eftersom Unesco är en mellanstatlig organisation är detta en viktig funktion.

Kontakta dem här.


Senast uppdaterad 29 augusti 2018