Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

E-post: infounesco@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 10 00

Kanslipersonal

Mats Djurberg, generalsekreterare

Karin Stenson, programsamordnare för yttrandefrihet, konstnärlig frihet, journalisters säkerhet, immateriellt kulturarv, kreativa städer och världsminnen

Joel Wiklund Hult, programsamordnare för världsarv, kulturarv i fara, illegal handel av kulturföremål och klimat (inklusive vatten och hav)

Hanna Gelin, programkoordinator

Kari Gardelin, kommunikatör

För att komma i kontakt med kansliets personal, maila enligt: namn.efternamn@regeringskansliet.se

Senior rådgivare

Anders Johnson

Kerstin Lundman

Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco. Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Kontakta dem här.


Senast uppdaterad 29 juli 2019