Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

E-post: infounesco@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 10 00

Kanslipersonal

Mats Djurberg, generalsekreterare

Karin Stenson, programsamordnare

Joel Wiklund Hult, programsamordnare och administratör

Louise Oscarsson, programsamordnare

Kari Gardelin, programsamordnare och kommunikatör

För att komma i kontakt med kansliets personal, maila enligt: namn.efternamn@regeringskansliet.se

Senior rådgivare

Anders Johnson

Kerstin Lundman

Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco. Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Kontakta dem här.


Senast uppdaterad 1 oktober 2019