Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

E-post: infounesco@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 10 00

Kanslipersonal

Karin Stenson, tillförordnad generalsekreterare

Sara Nuder, programsamordnare

Fanny Davidsson, programsamordnare

Julia Lodén, programsamordnare

Joel Wiklund Hult, programsamordnare och administratör

Kari Gardelin, programsamordnare och kommunikatör

För att komma i kontakt med kansliets personal, maila enligt: namn.efternamn@regeringskansliet.se

Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco. Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Kontakta dem här.


Senast uppdaterad 24 juli 2020