Press freedom

Att främja mänskliga rättigheter, inklusive yttrande- och pressfrihet, är en av Unescos viktigaste uppgifter. Unesco är också det enda FN-organ med ett konstitutionellt mandat att främja yttrande- och pressfriheten – som det formuleras i Unescos stadga: att stödja ”det fria flödet av idéer i ord och bild”.

Sverige stödjer aktivt Unescos arbete på yttrandefrihetsområdet – att ta fram stöd till medlemsländernas utveckling av policy, att stödja Unescos arbete med att påverka medlemsländerna och finansiellt, huvudsakligen genom så kallat extrabudgetärt stöd från Sida.

Vid Unescos generalkonferens 2011 antogs ett svenskt förslag som innebar en kraftfull förstärkning av Unescos arbete inom området. Förslaget öppnade för stärkt dialog mellan Unesco och medlemsländerna i ett återkommande forum om en rapport som redovisar läget i världen när det gäller yttrandefrihet och medieutveckling – ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development”. Den globala lanseringen av den första rapporten genomfördes i Stockholm 2014.

Sida beslutade i slutet av 2014 att öka sina extrabudgetära bidrag till Unesco och Sverige blev därmed den fjärde största extrabudgetära givaren till Unesco. Stödet går till samtliga sektorer inom Unesco och är totalt ca 54 miljoner USD fördelat över fyra år. I detta ingår ett stort stöd till Unescos arbete med press- och yttrandefrihet och journalisters säkerhet.


Senast uppdaterad 22 november 2017