I dagens överflöd av information är det viktigare än någonsin tidigare att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå nyhetsflödet och kunna anpassa sig efter aktuella händelser är grundläggande i det vardagliga livet och utgör också kärnan i yttrande- och informationsfriheten.

Medie- och informationskunnighet bidrar också till att öka förståelsen för mediernas roll. Detta genom att läsaren eller tittaren kan kritiskt utvärdera deras innehåll, och resonera kring vad som ligger bakom ett visst argument eller en viss vinkel.

Medie- och informationskunnighet höjer därför också kvaliteten och bidrar till att vi har en fri och oberoende media.

Unesco betonar särskilt skolans roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten; mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen.

Mer information

En av de centrala delarna i Unescos strategi är handboken Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. Handboken ska hjälpa lärare i alla medlemsländer att integrera medie- och informationskunnighet i sin undervisning. Undervisningsmodellen omfattar alla riktningar och traditioner och täcker både traditionella och nya medier.

Nordicom vid Göteborgs universitet har, i samverkan med Svenska Unescorådet och andra aktörer, gjort en svensk översättning av Unescos undervisningsmodell; Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen.


Senast uppdaterad 1 december 2017