Medie-och informationskunnighet är en viktig förutsättning för att främja rättvis tillgång till information och kunskap och för utvecklandet av fria, oberoende och pluralistiska medier och informationssystem.

Den utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten då den möjliggör för medborgarna att förstå mediernas roll, att kritiskt utvärdera deras innehåll, och att fatta välgrundade beslut både som användare och som producent av information och medieinnehåll.

Unesco betonar särskilt skolans roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten; mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen.
Unescos strategi omfattar många olika delar, där en av de centrala delarna är det Media and Information Literacy Curriculum for Teachers som Unesco lanserade 2011. Detta är ett pedagogiskt verktyg som ska hjälpa lärare i alla medlemsländer att integrera medie- och informationskunnighet i sin undervisning. I undervisningsmodellen har Unesco samlat alla riktningar och traditioner som arbetar med både traditionella och nya medier under ett paraply.

Nordicom vid Göteborgs universitet har, i samverkan med Svenska Unescorådet och andra aktörer, gjort en svensk översättning av Unescos undervisningsmodell; Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen.


Senast uppdaterad 6 augusti 2016
Share Button