Unesco stödjer medlemsländernas arbete med att utveckla oberoende och pluralistiska medier och ge medborgarna kunskaper och färdigheter i att använda ny kommunikationsteknik och att söka och kritiskt värdera information, bland annat genom det Internationella programmet för utveckling av kommunikation (IPDC).

Bild på intervju
Intervju.



Senast uppdaterad 22 november 2017