Kontorsmaterial
Kontorsmaterial

För att ge alla möjlighet att använda internet krävs mycket kompetenshöjande. Sverige arbetar för att en svensk grundprincip att samma fri- och rättigheter som gäller offline också ska gälla online ska få genomslag eftersom samma rättigheter, ansvar och skyldigheter som läggs individer och stater i den fysiska världen bör också gälla i den digitala världen.

Unesco arbetar med dessa frågor olika samarbeten mellan länder, företag och andra aktörer (Det som kallas multi-stake-holder-forum) som World Summit on the Information Society (WSIS) http://www.itu.int/net/wsis/

Unescos program Information för alla (IFAP) arbetar bland annat för att främja dialog mellan länder i syfte att stärka tillgången till information för alla.


Senast uppdaterad 22 november 2017