© Unesco/ #Unite4heritage
© Unesco/ #Unite4heritage

Unescos kampanj #Unite4heritage startade som en reaktion mot förstörelsen av kultur- och världsarv i Syrien och Irak. Attackerna innebär kränkningar av mänskliga och kulturella rättigheter och av kulturell mångfald, den berövar oss vår historia och vårt gemensamma arv. #Unite4heritage vill både lyfta fram och slå vakt om kulturarv och kulturell mångfald världen över.

Kampanjen är även en reaktion mot den omfattande illegala handeln med kulturföremål som följer i förstörelsens spår och som är en viktig inkomstkälla för extremistgrupper. Den vill uppmärksamma oss på hur vi ska förhålla oss till föremål från känsliga områden och skapa medvetenhet i frågan. Exempelvis bör man vara försiktig med vilka souvenirer som köps med hem från resan.

I dag används särskilt sociala medier för att sprida hatisk propaganda. Därför vill #Unite4heritage på samma plattformar möta hatet med budskap om sammanhållning, tolerans och solidaritet. Kampanjen visar att mångfald är en styrka i samhället. För att skapa fred behöver vi försvara och bygga på den tolerans och mångfald som finns i dag.

FN:s säkerhetsråd har i resolution 2199 från den 12 februari 2015 fördömt förstörelsen av kulturarv i Irak och i Syrien och beslutat att alla medlemsländer ska vidta åtgärder mot handeln med kulturegendom från dessa länder. Den 28 maj samma år antog FN:s generalförsamling en resolution som fördömde förstörelsen av kulturarvet och den kulturella mångfalden i Irak.

I september 2016 blev Världskulturmuseerna i Stockholm och Göteborg en partner till kampanjen. I samband med det hölls en ceremoni vid Världskulturmuseet i Göteborg där bland annat Unescos vice generaldirektör Getachew Engida och Världskulturmuseernas stabschef Karl Magnusson deltog. Läs mer om det här.

Unescos vice generaldirektör Getachew Engida överräcker dokumentet som visar att Världskulturmuseerna stödjer Unescos kampanj #Unite4Heritage.
Unescos vice generaldirektör Getachew Engida överräcker dokumentet som visar att Världskulturmuseerna stödjer Unescos kampanj #Unite4Heritage. Foto: Ina Marie Winther Åshaug / Världskulturmuseerna

 

Vill du veta mer?

► #Unite4heritages hemsida

Läs mer om kulturarvsförstörelsen


Senast uppdaterad 22 november 2016