Är du svensk medborgare, maximalt 32 år och har universitets/högskoleexamen motsvarande magisternivå och intresse för internationellt samarbete? Då kan du söka till Young Professionals Programme inom Unesco: 12 månaders tjänstegöring med möjlighet till förlängning.

Vad är Unescos Young Professionals Programme?
Inom FN-organen förväntas medlemsländerna ha ett visst antal medborgare från sitt land bland personalen. Sverige är för närvarande underrepresenterat på Unesco så därför kan svenskar söka till YPP.

Syftet med programmet är att intressera medborgare från de underrepresenterade länderna för framtida arbete inom Unesco.
Programmet ger 12 månaders betald tjänstgöring på Unescos sekretariat i Paris, eller på ett fältkontor, med stöd av en mentor. Efter utvärdering finns det möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Kvalifikationer
Du ska vara född efter 1 januari 1986, svensk medborgare, ha avslutat dina studier och ha mycket goda kunskaper i engelska eller franska.
Du ska ha en universitets/högskoleexamen motsvarande magisternivå i någon av följande discipliner:

”Education Sciences; Public Policy; Natural and Basic Sciences; Cultural Heritage; Social and Human Sciences; Communications and Information; International Relations and Political Sciences; Economics; International Cooperation and Development; Public an International Law; Business Administration; Finance; Accounting; Computer Science; Knowledge Management and Information Technology”.

Hur går det till?
Du ansöker med ditt CV på engelska eller franska, maximalt två A4-sidor, senast den 10 juni på adress infounesco@regeringskansliet.se.

Svenska Unescorådet som är en kommitté under Utbildningsdepartementet väljer ut maximalt 15 svenska sökanden och sänder till Unesco.
De som listats av oss inbjuds sedan av Unesco att göra en digital ansökan, och Unesco väljer sedan ut sökanden för en telefonintervju. De på den sista urvalslistan intervjuas personligen. Arbetet med urvalet beräknas avslutas före årsskiftet.

Observera att vi på Svenska Unescorådet inte har information om var de som antas till programmet kommer att placeras och vi deltar inte i det slutliga urvalet.

Läs mer här.