• Ett år på Unesco i Paris

  Intervju med Marie-Hélène Ahnborg, utbildningsråd för Sveriges delegation vid OECD och Unesco. Vad är ditt uppdrag i Paris och vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? Som utsänd…

 • Lyckad generalkonferens för Sverige avslutas

  Idag avslutas Unescos 37 generalkonferens i Paris. Det har varit en mycket lyckad konferens för Sveriges del som bland annat har blivit invald i Unescos…

 • Sverige invald i Unescos styrelse

  Sverige är invald i Unescos styrelse för perioden 2013-2017, och fick flest röster av de 33 länder som kandiderade! Valet till styrelsen skedde den 13…

 • Unescos 37 generalkonferens

  Den 5-20 november hålls Unescos 37 generalkonferens. Ett av inledningstalen hölls av jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm. Hon lyfte bland annat fram betydelsen av flickors…

 • Världsvetenskapsdagen 2013

  Mind the Gap – Behovet av integrerad forskning Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för forskningen, beslutsfattare, företag och samhället. Det är uppenbart att det inte finns…

 • Ny hemsida!

  1:e oktober fick Svenska Unescorådet en helt ny hemsida, där Unescos arbete även fortsättningsvis kommer att belysas och åskådliggöras. Unesco utgör en viktig del av…

 • Bortom vattenkonflikter: presentation av ett nytt Unesco-center för vattensamarbete

  Tillsammans med några andra aktörer anordnar Svenska Unescorådet ett seminarium under World Water Week.

 • Jazzartisten Marcus Miller Unescos ”Artist for Peace”

  Man bör skriva en trevlig utdragstext för toppnyheter, då dessa visuellt presenteras med lite mer oomf.