• Debatt: Världsarv är också attraktiva resmål

  Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona firar under nästa år 20 år som världsarv. Samtidigt utvecklas världsarvet som besöksmål genom att de befästa holmarna nära Trossö blir tillgängliga genom skärgårdstrafiken och med egen båt. Satsningen på konst och kultur på öarna i världsarvet kommer att locka fler att upptäcka Karlskrona och tillgängliggöra kunskap om världsarvet.

 • Debatt: ”Hälften av alla världsarv hotas nu av exploatering”

  ”Regeringar världen över har förbundit sig att bevara Unescos världsarv. Trots det hotas hälften av dem av exploatering. Ofta för kortsiktig ekonomisk vinning. Ändå vet…

 • Debatt: Unescos biosfärområden ger bidrag till Agenda 2030

  Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg, svenska biosfärprogrammets ordförande Göran Blom och Sveriges nationella koordinator för biosfärprogrammet Johanna Mac Taggart skriver om hur biosfärområden kan ge…

 • Debatt: Biosfärområden ger viktiga bidrag till Agenda 2030

  ”Nu krävs nya idéer och lösningar för att genomföra de globala utvecklingsmål som världens länder satt upp i Agenda 2030, vilket gör Unescos Biosfärprogram viktigare…

 • Debatt: Så stimuleras hållbar utveckling

  Med anledning av biosfärdagen den 2 juni skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg, svenska biosfärprogrammets ordförande Göran Blom och Sveriges nationella koordinator för biosfärprogrammet Johanna…

 • Debatt: ”Journalister hatas och hotas till tystnad”

  ”Det är en diger lista av fiender till det fria ordet. Fiender som kommer i form av både enskilda individer, organisationer och politiska partier –…

 • Debatt: Dags att prioritera utbildning i biståndet

  ”Sverige är ett av de givarländer som procentuellt sett satsar minst pengar på utbildningsbistånd. Samtidigt är utbildning ett prioriterat område i regeringens nya policyramverk för…

 • Debatt: gruva kan hota världsarvet Laponia

  ”1996 blev Laponia ett världsarv, och när Sverige nominerade Laponia och accepterade Unescos världsarvskommittés positiva beslut om att utse Världsarvet tog vi på oss ett…

 • Debatt: Yttrandefrihet gäller också för konstnärer!

  Attacker mot konst- och kulturutövare runt om i världen har ökat de senaste åren. Förra året rapporterades 1 028 attacker i 78 länder mot konst-…

 • Debatt: Radio fortfarande viktigast!

  Idag den 13 februari är det Unescos Världsradiodag. Under denna dag uppmärksammas radions roll som det mest effektiva och genomslagskraftiga mediet, men också behovet av…